fbpx

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is de opvolger van de AWBZ en is per 1 januari 2015 ingevoerd.

De WLZ geeft recht op zorg indien u intensieve zorg en toezicht in de nabijheid nodig heeft. Deze wet is vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen met (vergevorderde) dementie of mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend.

Vanuit de WLZ kunnen wij de volgende diensten verlenen:

 • verzorging
 • verpleging
 • begeleiding
 • huishoudelijke verzorging

Om voor WLZ zorg in aanmerking te komen, is een indicatie van het CIZ noodzakelijk. Als u niet in aanmerking komt voor een WLZ indicatie, wordt de door ons geleverde verzorging en/of verpleging als wijkverpleging vergoed door uw zorgverzekeraar.

De Zorgprofs kan WLZ zorg leveren in de regio’s:

 • Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer)
 • Zuid-Hollandse Eilanden (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Ridderkerk, Westvoorne)

Wat kunt u van ons verwachten?

De Zorgprofs levert zorg volgens alle professionele richtlijnen en standaarden die in de zorg gelden. Kwaliteit staat hoog boven ons in het vaandel. Wij werken uitsluitend met deskundige en gediplomeerde zorgverleners.

Wij vinden het belangrijk om uw partner, familie en mantelzorgers zo veel als mogelijk bij de zorgverlening te betrekken. Uiteraard stemmen wij af met uw huisarts en andere behandelaars. Zelfredzaamheid en eigen regie staan bij ons voorop. Hiermee willen wij een bijdrage aan de kwaliteit van uw leven geven.

Wat betekent dit voor u?

 • De zorgverlening wordt altijd in overleg met u afgesproken en vastgelegd in een zorgplan. Wij zullen u daarbij informeren over de (on)mogelijkheden. Het zorgplan wordt steeds bijgesteld als u dat wilt of als dat nodig is.
 • Wij doen ons best om u te begeleiden om zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. In overleg met u en uw naasten hebben wij aandacht voor het borgen van de zorg en toezicht die u nodig heeft. Hiertoe kunnen wij in overleg ook andere diensten inschakelen zoals thuiszorgtechnologie, valpreventie, woningaanpassingen, dagbesteding etc. Als thuis blijven wonen niet meer verantwoord is, zorgen wij voor een goede overgang naar een opname.
 • Integrale zorg dus zorg in samenspraak met uw huisarts, apotheek en andere zorgverleners.
 • Er is een mogelijkheid tot het inschakelen van een specialist ouderengeneeskunde.
 • Als u daaraan behoefte heeft, kunt u aanspraak maken op cliëntondersteuning bij het maken van afspraken over zorgverlening etc.