fbpx

Algemene voorwaarden

Als u zorg van ons nodig heeft, zal onze wijkverpleegkundige samen met u bespreken welke zorg u nodig heeft en wat er mogelijk is. De afspraken die wij met elkaar maken, leggen wij vast in een zorgplan. Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat voor uw gezondheidstoestand nodig is.

Door de ondertekening van dit zorgplan geeft u toestemming voor de zorgverlening en de voorwaarden waaronder wij dit doen.

Het is daarom niet meer nodig om een aparte zorgovereenkomst op te stellen. Wel is belangrijk dat u weet welke voorwaarden er gelden rondom de zorgverlening. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden en maken onderdeel uit van onze afspraken. Ze zijn landelijk vastgesteld en goedgekeurd door bijvoorbeeld de Consumentenbond en de landelijke organisatie van cliëntenraden in de zorg (LOC).

Afhankelijk van het type zorg dat u van ons ontvangt, zijn er verschillende versies van deze voorwaarden.

Als u van ons wijkverpleging krijgt, die door uw zorgverzekering wordt vergoed, gelden de voorwaarden van de ZVW.

Algemene Voorwaarden ZVW V2

Als u zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg ontvangt, zijn de voorwaarden WLZ van toepassing.

Algemene Voorwaarden WLZ V2

Tenslotte hanteren wij voor huishoudelijke hulp en ondersteuning vanuit een maatwerkarrangement (MWA) de voorwaarden voor een WMO-vergoeding.

Algemene Voorwaarden WMO V2