fbpx

Kosten

Voor de diensten die onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, hoort u een eigen bijdrage te betalen.

Geen eigen bijdrage

Voor wijkverpleegkundige zorg die onder de Zorg Verzekeringswet valt wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht want deze zorg zit net als de Huisarts in het basispakket van uw zorgverzekering.

Eigen bijdrage

Voor de diensten die onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, hoort u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

De eigen bijdrage wordt door de Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld. Op de website www.hetcak.nl van het CAK kunt u meer informatie vinden over de eigen bijdrage.

Ook kunt u het gratis informatienummer 0800-1925 van het CAK bellen.

Menu