fbpx

Kosten

Met uitzondering van particuliere zorg worden onze diensten door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor vergoed. Bij WLZ en WMO zorg is er sprake van een eigen bijdrage.

De kosten van onze zorg-en dienst verleningen kunnen op diverse manieren vergoed worden.

De Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kennen beide de mogelijkheid om onze diensten in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) vergoed te krijgen. Dat betekent dat u een geldbedrag krijgt waarmee u zelf de zorg en/of ondersteuning bij ons kunt inkopen. Dit kunt u doen tegen de tarieven zoals bij de particuliere zorg staan vermeld.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de aanvraag om een PGB te krijgen bij uw zorgverzekeraar (of zorgkantoor) in te dienen.

Menu