fbpx

Kosten

Met uitzondering van particuliere zorg worden onze diensten door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor vergoed. Bij WLZ en WMO zorg is er sprake van een eigen bijdrage.

Onze zorg -en dienstverlening kan op diverse manieren vergoed worden.

Wijkverpleging wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. U bent hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd.

Als u in het bezit bent van een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunt u bij ons terecht voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijk hulp. Hiervoor bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend en opgelegd door het CAK.

Meer informatie over de eigen bijdrage voor de WLZ kunt u vinden op https://www.hetcak.nl/zorg-vanuit-de-wlz/

Inwoners van de gemeente Den Haag kunnen bij ons terecht voor begeleiding, ondersteuning en huishoudelijk hulp. Dit wordt vergoed op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Hiervoor bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend en opgelegd door het CAK. De eigen bijdrage bedraagt in 2023 € 19,- per maand en vanaf 2024 € 20,60 per maand.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wat-is-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/#meer-informatie