fbpx

Kosten

Met uitzondering van particuliere zorg worden onze diensten door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor vergoed. Bij WLZ en WMO zorg is er sprake van een eigen bijdrage.

Onze zorg -en dienstverlening kan op diverse manieren vergoed worden.

Verzorging en verpleging aan huis wordt als Wijkverpleging door uw zorgverzekeraar vergoed uit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor de ZVW hebben wij een contract afgesloten met DSW, In Twente en met Stad Holland. Dit betekent dat de zorg volledig vergoed wordt en dat er geen sprake is van een eigen bijdrage. Voor de overige zorgverzekeraars zal de hoogte van de vergoeding afhankelijk zijn van het type polis dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.

Als u in het bezit bent van een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunt u bij ons terecht voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijk hulp. Voor de WLZ hebben wij een contract afgesloten met CZ zorgkantoren in de regio´s Haaglanden en Zuid-Hollandse Eilanden. Hiervoor bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend en opgelegd door het CAK.

Meer informatie over de eigen bijdrage voor de WLZ kunt u vinden op https://www.hetcak.nl/zorg-vanuit-de-wlz/

Inwoners van de gemeente Den Haag kunnen bij ons terecht voor begeleiding, ondersteuning en huishoudelijk hulp. Dit wordt vergoed op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Hiervoor bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend en opgelegd door het CAK. De eigen bijdrage bedraagt in 2023 € 19,- per maand en vanaf 2024 € 20,60 per maand.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wat-is-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/#meer-informatie