fbpx

Ondersteuning en begeleiding aan huis

Woont u in Den Haag en vindt u het lastig om zelfstandig te wonen en te leven? Met een indicatie vanuit de WMO bieden wij hulp en ondersteuning bij het dagelijks leven aan iedereen vanaf 18 jaar en ouder.

Begeleiding aan huis in Den Haag. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen wij u hulp en ondersteuning bij het dagelijks leven bieden zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wij helpen u om uw zelfredzaamheid te versterken zodat u (weer) deel kunt blijven nemen aan de maatschappij. Vanuit de WMO biedt De Zorgprofs ook hulp bij het huishouden.

Bij begeleiding aan huis kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • plannen van activiteiten en deze gezamenlijk uitvoeren;
  • het structureren van het dagritme en dagbesteding;
  • administratie op orde krijgen en houden;
  • voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken en beslissingen nemen op het gebied van wonen, onderwijs, werk, financiën, schulden en andere vraagstukken;
  • hulp bij het hebben en behouden van social contacten en het bevorderen van communicatieve en andere vaardigheden;
  • u stimuleren om gezond te eten; te leven en voldoende te bewegen.

Deze individuele begeleiding die De Zorgprofs biedt, heeft tot doel dat u voldoende zelfredzaam wordt en blijft en dat u zich erkend, gesteund en ontlast voelt. Bovendien voelt u zich veilig, kunt u omgaan met uw mogelijkheden en beperkingen en heeft u een gezonde, stabiele en veilige woonsituatie met huisgenoten/gezinsleden. U heeft (weer) de regie over praktische zaken. Wij kunnen begeleiding bieden aan iedereen vanaf 18 jaar en ouder.

Zorgdossier

Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het ondersteuningsplan dat in uw zorgdossier wordt opgenomen. Hierbij worden doelen en resultaten benoemd. Regelmatig zullen wij de hulp en ondersteuning met u evalueren en bekijken of de gewenste resultaten behaald worden of dat aanpassing van belang of wenselijk.

Vergoeding

Begeleiding aan huis in Den Haag wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voor ondersteuning en andere voorzieningen vanuit de WMO betaalt u een vaste eigen bijdrage van €19,00 per maand ongeacht uw inkomen

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze dienstverlening en de mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 085-0509410 of via email wmo@dezorgprofs.nl .