fbpx

Palliatief terminale zorg

Wat is palliatief terminale zorg?

Palliatief terminale zorg is gespecialiseerde zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. De zorg kan thuis geleverd worden en kan starten in elke fase van een ongeneeslijke ziekte. De zorgverlening richt zich specifiek op de ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase.

Wat is het doel van palliatief terminale zorg?

Palliatief terminale zorg richt zich op het verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Ook kunnen wij helpen met uw vragen op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Palliatieve zorg betekent ook de nazorg na overlijden en het begeleiden van uw naasten in de omgang met uw ziekte en hun rouwverwerking.

Uw wensen staan centraal

Onze wijkverpleegkundige is een bevoegde indicatiesteller die samen met u kijkt wat er nodig is en wat uw behoeften zijn. Zo kunt u weloverwogen besluiten nemen over de wijze waarop u verzorgd wilt worden. In overleg met de wijkverpleegkundige en uw naasten, beslist u welke zorg u wenst.

De vastgestelde zorgbehoefte en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgplan dat regelmatig in overleg geëvalueerd wordt en waar nodig bijgesteld wordt.

De rol van de huisarts

De meeste mensen geven aan dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving willen sterven. Om de laatste periode van het leven thuis te kunnen doorbrengen is de steun van de huisarts van wezenlijk belang. Uw huisarts is meestal uw hoofdbehandelaar. U maakt met uw huisarts afspraken over uw medische begeleiding. Hij of zij stemt de zorg steeds met u af. Zo nodig in overleg met medisch specialisten.

Wat kunt u verwachten van de zorgverleners van De Zorgprofs?

De zorgverleners van De Zorgprofs bieden u professionele zorg met de juiste deskundigheid en empathie, op gepaste afstand maar toch met voldoende nabijheid. Onze zorg is niet alleen lichamelijke zorg. Er is bij ons ook aandacht voor het ziekteproces en wat dit voor u en/of uw naasten betekent. Ons doel is bij te dragen aan uw kwaliteit van leven. Onze coördinatoren zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor vragen van u en uw naasten.

Toestemming van de zorgverzekeraar

Met uw goedkeuring vraagt onze wijkverpleegkundige toestemming voor de vergoeding van de zorgverlening aan uw zorgverzekeraar. Als de situatie spoedeisend is, wordt de zorg direct gestart en wordt de toestemming later geregeld. U betaalt geen eigen bijdrage voor palliatieve zorg. Uw basisverzekering dekt de kosten.