fbpx

Wijkverpleging

Verpleging in de wijk omvat verzorging in uw eigen omgeving.

Palliatief (terminale) zorg

Palliatieve terminale zorg (PTZ) is de zorg die mensen die ongeneselijk ziek zijn en hun naaste helpen bij de laatste levensfase.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging in Den Haag. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen wij u hulp bij het huishouden bieden wanneer u dit tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunt doen.

Ondersteuning en begeleiding aan huis

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen wij u hulp en ondersteuning bij het dagelijks leven bieden zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Particuliere zorg

Met particuliere zorg heeft u de vrijheid om extra zorg in te kopen die aansluiten bij uw wensen. Bij De Zorgprofs is dit mogelijk en bespreekbaar.

Kosten

De kosten van onze zorg en dienst verleningen kunnen op diverse manieren vergoed worden.