fbpx

Onze specialisatie

De Zorgprofs is een landelijke zorgaanbieder die gespecialiseerd is in het verlenen van palliatief terminale zorg en pijnbestrijding.

Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is gespecialiseerde zorg aan ongeneeslijk zieke mensen; zorg die zich specifiek richt op de ondersteuning van mensen met zorgvragen in hun allerlaatste levensfase en de begeleiding van hun naasten.

Wat is het doel van palliatief terminale zorg?

Palliatief terminale zorg richt zich op het verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Op uw vragen op psychologische, sociaal en spiritueel vlak kunnen wij u als zorgverleners ook in contact brengen met deskundigen. Palliatieve zorg betekent ook het begeleiden van uw naasten in de omgang met uw ziekte en hun rouwverwerking. Wij bieden ook nazorg.

De meeste mensen willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving sterven. Om de laatste periode van het leven thuis te kunnen doorbrengen is de steun van de huisarts van wezenlijk belang. Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar met wie u afspraken maakt over de medische begeleiding.

Uw wensen staan centraal

Nadat u door onze zorgverleners bent geïnformeerd, heeft u alle ruimte en gelegenheid om met uw naasten na te denken over wat u wel en niet wilt. Zo kunt u weloverwogen besluiten nemen over de wijze waarop u verzorgd wilt worden. Ons doel is bij te dragen aan uw kwaliteit van leven.

U beslist in overleg met uw naasten welke zorg u wenst. Overwegingen hierbij kunnen zijn:

  • Wat kunt u zelf doen?
  • Wat is voor u kwaliteit van leven?
  • Hoe kunt u de regie houden?
  • Wat willen en kunnen uw naasten voor betekenen?
  • Zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen?

Uw zorgbehoeften en gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Alle doelen zijn primair gericht op kwaliteit van leven en comfort. U kunt ook professionele aandacht verwachten voor wat het ziekteproces en het dagelijks functioneren betekent voor u en/of uw naasten.

Toestemming van uw zorgverzekeraar

Met uw toestemming legt de wijkverpleegkundige de zorg ter goedkeuring voor aan uw zorgverzekeraar die de zorg uit de basisverzekering vergoedt. Het eigen risico is hierop niet van toepassing. Indien u reeds in het bezit bent van een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), zal de palliatieve zorg vergoed moeten worden uit de WLZ en niet uit de basisverzekering. Hiervoor bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Menu